„SO YOUNG, SO EQUAL“

U sklopu projekta LADDER, prvog europskog projekta u kojem sudjeluje Hrvatska zajednica županija, bio je otvoren javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za financiranje mikroprojekata na lokalnoj razini. Ovo je tako već druga godina kako se u sklopu LADDER projekta financiraju inicijative usmjerene na osvještavanje javnosti i edukaciju za razvoj. Nakon ocjenjivanja pristiglih projekata od strane komisije na nacionalnoj, a potom i na europskoj razini jedan od odabranih je projekt „So young, so equal“ (Mreža udruga Zagor) s fokusom na problematiku ravnopravnosti spolova i ulozi žena u ruralnim dijelovima županije.

 

Što Vas je ponukalo na realizaciju i provedbu ovog projekta?
Glavna ciljana skupina Mreže udruga Zagor su upravo mlade osobe. Kroz naše programe fokusiramo se na mlade u različitim područjima; neformalnom obrazovanju, volontiranju, povećanju zapošljivosti, provođenju kvalitetnog slobodnog vremena i drugim područjima. Između ostalog, već smo u nekoliko projekata s mladima propitivali pitanje rodne ravnopravnosti, ali i pitanje mladih i žena u ruralnim područjima te prepreke s kojima se susreću. Prilikom pripreme ovog projekta vodili smo se i činjenicom da žene u odnosu na muškarce imaju nižu stopu zaposlenosti i manju mjesečnu plaću. Ta razlika iznosi čak 12%. Osim toga, žene imaju manju zastupljenost u donošenju odluka i to, prilikom pripreme projekta je iznosila, samo 26% u županijskoj skupštini u našoj županiji, 13% u općinskim vijećima i samo 18% u gradskim vijećima.
Sve navedeno potaknulo nas je da kreiramo projekt koji će obuhvatiti propitkivanje ravnopravnosti spolova i ljudska prava. Kako bismo što kvalitetnije približili temu mladima, osmislili smo niz aktivnosti koje su primjerene njima, ali isto tako, aktivnosti koje nude dodatno učenje i stvaranje novih vještina. Ideja ovog projekta bila je obraditi pojam/fenomen/temu rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti žena u ruralnim područjima. Ponuđena je mogućnost izražavanja likovnim tehnikama.

Javna tribina ZS.jpg

Koliko je trajala priprema samog projekta, a koliko njegovo vremensko trajanje?
Priprema projekta je trajala nekoliko tjedana, a sam projekt traje 5 mjeseci i završio je 15.10. U ovom kratkom razdoblju proveli smo niz aktivnosti a sve je krenulo od edukacije mladih o ravnopravnosti spolova. Nakon edukacije organizirali smo likovnu koloniju na kojoj su mladi kroz likovno izražavanje prikazivali svoje stavove na temu. Specifičnost ove likovne kolonije bila je u tome što su mladi kreirali radove uz mentorstvo čak 8 umjetnika/ca i kroz 4 likovne tehnike tako da su osim obrade glavne teme, jačali svoje likovne vještine i učili o likovnim tehnikama. Nastale radove predstavili smo javnosti kroz 3 putujuće izložbe (Zabok, Zagorska Sela i Hum na Sutli) a dodatno smo izložbu postavili i u Donjoj Stubici. Izložbu smo postavili i online tako da ju mogu pregledati svi zainteresirani (http://www.zagor.info/online-izlozbe).
U Zagorskim Selima održali smo javnu tribinu o položaju žena u našoj županiji koja je rezultirala raspravom ne samo o položaju žena već i o mogućnostima aktivnijeg sudjelovanja žena u procesima donošenja odluka.

 

Pri provedbi projekta jeste li nalazili na kakve probleme, ako da koje, te kako ste ih riješili?
Tijekom provedbe projekta nismo naišli na probleme. Moram spomenuti da su svi partneri (Mreža udruga Zagor, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla i Krapinsko-zagorska županija) sve aktivnosti projekta proveli volonterski.
Koje ste ciljeve htjeli postići provedbom projekta te koliko je njih realizirano?
Ciljevi projekta usmjereni su na jačanje kapaciteta i kompetencija mladih u području boljeg razumijevanja rodne ravnopravnosti i položaja žena u ruralnim područjima. Također je cilj projekta ojačati mlade kako bi se mogli kreativno izraziti i iskazati svoje stajalište na temu projekta. Smatramo da su ciljevi projekta ostvareni u potpunosti.

Radionica_Mladi_a_tako_ravnopravni (2).JPG

Kojim kanalima ste oglašavali projekt?
Vidljivost projekta, kao i poziv na sudjelovanje za sve zainteresirane, osigurali smo kroz medije (radio, televizija, tiskani mediji), putem društvenih mreža partnera i suradnika te putem mrežnih stranica partnera.
Smatrate li Vi da nam je potrebno još sličnih projekata poput Vašeg?
U ovo turbulentno vrijeme radovi ovog projekta iskreno promoviraju nenasilje, toleranciju, poštovanje osobnosti. Kada govorimo o mladima, njihovo aktivno sudjelovanje i učenje o određenoj temi ovisi i o metodama i alatima koje se pritom koriste. Danas mladi najbolje uče kroz kreativne sadržaje, a ovaj projekt, „Mladi, a tako ravnopravni“ upravo je dizajniran da potiče njihovo kreativno izražavanje. Projekti poput ovoga koriste metode rada koje jačaju kritičko promišljanje mladih te potiču iznošenje njihovih stavova. Stoga, smatramo kako je potrebno provoditi što više ovakvih projekata jer oni rezultiraju aktivnom uključenju mladih u društvo i jačaju njihove građanske kompetencije.